الصاق تزریق ژل

تزریق ژل

تزریق ژل : افزایش سن و شرایط و محیط زندگی باعث بروز تغییراتی در پوست ، چربی و عضلات صورت فرد می شود که موجب بروز افتادگی و چروکیدگ

درباره drmadadinia2