الصاق چسب زدن بینی

چسب زدن بینی

چسب زدن بینی در کاهش تورم بعد از عمل جراحی بینی بسیار اثر گذار می باشد، بینی بیمار( به خصوص در ناحیه اطراف نوک بینی ) پس از عمل جراحی بینی ، دچار تورم می شود

درباره drmadadinia2