الصاق تفاوت جراحی بینی آقایان و بانوان

تفاوت جراحی بینی آقایان و بانوان

جراحی بینی یکی از رایج ترین جراحی های زیبایی می باشد که در میان بانوان و آقایان رواج پیدا کرده است، در این مقاله قصد داریم درباره تفاوت جراحی بینی آقایان و بانوان توضیحاتی را مطرح کنیم. عمده تفاوت جراحی بینی آقایان با جراحی بینی بانوان در آناتومی بینی و شکل ظاهری بینی می باشد.

درباره drmadadinia2