جراحی غدد بزاقی

جراحی غدد بزاقی عملی می باشد که باید توسط بهترین متخصص گوش و حلق و بینی انجام شود، بهتر است بدانید بافت بزاقی از دو غده ماژور و مینور تشکیل شده اند.

غدد بزاقی ماژور عبارتند از غدد تحت فکی یا ساب مندیبولار و غدد بنا گوشی یا غدد پاروتید.

تومورهای غدد بزاقی از سلول های بینابینی و سلول های ذخیره ای مجرای ترشحی شکل می گیرند.

بهتر است بدانید که در اکثر موارد تومورهای بزاقی از غدد پاروتید شروع می شود.

از دیگر مورادی که بهتر است بدانید تومورهای غدد زیر زبانی نسبت به تومورهای غدد تحت فکی و پاروتید بدخیم تر می باشد.

میزان درصد بدخیم بودن تورموهای زیر زبانی 70% ، تومورهای غدد تحت فکی 40% و تومورهای غدد پاروتید 25% می باشد.

 

جراحی غدد بزاقی

 

 تومورهای خوش خیم غدد بزاقی

یکی از شایع ترین توموری خوش خیم آدنوم پلئومورفیک می باشد، این نوع تومور در میان بانوان نسبت به آقایان بیشتر بوده و رشد آن بسیار کند است.

این نوع تومور ممکن است بدون اینکه در عصب فاسیال صورت مشکلی ایجاد کند رشد کرده و بزرگ شود و در صورتی که در جراحی غدد بزاقی به طور کامل برداشته نشود احتمال بدتر شدن آن بسیار زیاد می باشد.

دومین نوع تومور خوش خیم غدد بزاقی تومور وارتن می باشد که در پاروتید رخنه می کند.

در جراحی تومور پاروتید برداشتن بافت بزاقی سطحی تا عصب فاسیال شکل می گیرد.

به این نته توجه کنید در صورتی که تومور پاروتید در عمق عصب فاسیال غده پاروتید تشکیل شده باشد جراح ابتدا یک پاروتیدکتومی سطحی انجام داده و پس از ان با حفظ عصب فاسیال اقدام به برداشتن عمقی تومور می کند.

به این نکته توجه داشته باشید که در جراحی غدد بزاقی نباید هسته مرکزی تومور به تنهایی برداشته شود، چرا که احتمال حاد شدن شرایط بسیار زیاد می باشد.

نشانه های سرطان غدد بزاقی :

سرطان غدد بزاقی در بدن با علائمی همراه می باشد، در صورتی که فرد به موقع آن ها را شناسایی کند و برای درمان به بهترین جراح و متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه نماید می تواند از بروز مشکلات حادتری جلوگیری کند.

این علائم را می توان با حسی در صورت احساس کرد اما به این نکته دقت کنید که ممکن است احساس با تغییراتی در بینایی نیز بروز کند.

همچنین از علائم اولیه شناسایی این نوع بیماری می توان به ایجاد زخم در پرده مخاطی پوشاننده روی تومور اشاره کرد.

 

دکتر مینو مددی نیا

جراح و متخصص گوش و حلق و بینی ، حنجره و سر و گردن

جراحی های زیبایی صورت ( جراحی بینی – جراحی گوش – جوانسازی صورت )

درباره drmadadinia2