الصاق جراح بینی

جراح بینی

یکی از مهم ترین معیارها در جراحی بینی انتخاب یک جراح بینی خوب می باشد، افرادی که قصد انجام رینوپلاستی دارند، بهتر است در انتخاب جراح بینی دقت کنند.

درباره drmadadinia2