الصاق جراح گوش

جراح گوش

در جراحی گوش انتخاب یک جراح گوش مجرب بسیار مهم است، در مواقعی که جراح گوش به درستی انتخاب نشود، امکان دارد پیامدهای جبران ناپذیری در پی داشته باشد.

درباره drmadadinia2