الصاق جوانسازی پوست

جوانسازی پوست

جوانسازی پوست : از سن 30 سالگی به بعد پوست انسان به مرور قابلیت ارتجاعی خود را از دست می دهد و فیبروپلاست های آن کاهش می یابد

درباره drmadadinia2