الصاق کوچک کردن گوش با جراحی

کوچک کردن گوش با جراحی

سایز گوش برخی از افراد از کودکی بزرگ بوده و با سر و صورت آن ها تناسب ندارد، این امر موجب ناراحتی و گوشه گیری این افراد شده و زندگی اجتماعی آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد باید بگوییم که امروزه امکان کوچک کردن گوش با جراحی و رفع این ایراد وجود دارد.

درباره drmadadinia2